Độ phân giải:
5084 × 3393
Siêu điểm ảnh:
17.5 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-04-04. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
người, nước, mái chèo, chèo thuyền, người đàn ông, đại dương, biển, beach, đơn sắc
Điểm ảnh:
17250012 (≈17.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
70.6″ × 47.1″
179.4cm × 119.7cm
Trung bình:
25.4″ × 17″
64.6cm × 43.1cm
Cao:
16.9″ × 11.3″
43cm × 28.7cm
Cực cao:
11.3″ × 7.5″
28.7cm × 19.2cm
Siêu cao:
8.5″ × 5.7″
21.5cm × 14.4cm
Cao cấp:
5.6″ × 3.8″
14.3cm × 9.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.