Độ phân giải:
3432 × 2287
Siêu điểm ảnh:
8 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
7848984
Từ khóa:
sức mạnh, thiết bị, cạnh tranh, vận động viên, thể dục, Găng tay, người, tập thể dục
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
47.7″ × 31.8″
121.1cm × 80.7cm
Trung bình:
17.2″ × 11.4″
43.6cm × 29cm
Cao:
11.4″ × 7.6″
29.1cm × 19.4cm
Cực cao:
7.6″ × 5.1″
19.4cm × 12.9cm
Siêu cao:
5.7″ × 3.8″
14.5cm × 9.7cm
Cao cấp:
3.8″ × 2.5″
9.7cm × 6.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.