Độ phân giải:
4267 × 2844
Siêu điểm ảnh:
12.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
12135348
Từ khóa:
vận động viên, thể thao, cơ bắp, cơ bắp, Thế vận hội, tập thể dục, thiết bị, thể dục
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
59.3″ × 39.5″
150.5cm × 100.3cm
Trung bình:
21.3″ × 14.2″
54.2cm × 36.1cm
Cao:
14.2″ × 9.5″
36.1cm × 24.1cm
Cực cao:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
Siêu cao:
7.1″ × 4.7″
18.1cm × 12cm
Cao cấp:
4.7″ × 3.2″
12cm × 8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.