Độ phân giải:
5415 × 3610
Siêu điểm ảnh:
19.9 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
SONY
Mẫu máy ảnh:
SLT-A77V
Màu:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-11-09
Từ khóa:
người, cỏ, lều, nơi trú ẩn, ngựa, cây, ngoài trời, sự kiện
Điểm ảnh:
19548150 (≈19.9 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
75.2″ × 50.1″
191cm × 127.4cm
Trung bình:
27.1″ × 18.1″
68.8cm × 45.8cm
Cao:
18.1″ × 12″
45.8cm × 30.6cm
Cực cao:
12″ × 8″
30.6cm × 20.4cm
Siêu cao:
9″ × 6″
22.9cm × 15.3cm
Cao cấp:
6″ × 4″
15.3cm × 10.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.