PIXNIO /

Tên màu sắc: oliu đen Màu thập lục phân: #404000 Màu RGB: 64 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)