Độ phân giải:
3948 × 2627
Siêu điểm ảnh:
10.5 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
10371396
Từ khóa:
nhà ở, đèn, giường, Phòng ngủ, cửa sổ, đồ nội thất, Phòng, nội thất
Tải lên:
2018-06-28
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
54.8″ × 36.5″
139.3cm × 92.7cm
Trung bình:
19.7″ × 13.1″
50.1cm × 33.4cm
Cao:
13.2″ × 8.8″
33.4cm × 22.2cm
Cực cao:
8.8″ × 5.8″
22.3cm × 14.8cm
Siêu cao:
6.6″ × 4.4″
16.7cm × 11.1cm
Cao cấp:
4.4″ × 2.9″
11.1cm × 7.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.