PIXNIO /

Tên màu sắc: cát trắng Màu thập lục phân: #c0a060 Màu RGB: 192 160 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)