Độ phân giải:
3902 x 2656
Siêu điểm ảnh:
10.5 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
10363712
Từ khóa:
Nhật bản, castle, mặt tiền, kiến trúc, bên ngoài, cũ, nhà, ngoài trời
Tải lên:
2018-06-13
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
54.2 x 36.9 in
137.7 x 93.7 cm
Trung bình:
19.5 x 13.3 in
49.6 x 33.7 cm
Cao:
13 x 8.9 in
33 x 22.5 cm
Cực cao:
8.7 x 5.9 in
22 x 15 cm
Siêu cao:
6.5 x 4.4 in
16.5 x 11.2 cm
Cao cấp:
4.3 x 3 in
11 x 7.5 cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.