PIXNIO /

Tên màu sắc: màu nâu sẫm
Màu thập lục phân: #400000
Màu RGB: 64 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.