HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4665 × 3479
Siêu điểm ảnh:
16.5 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
16229535
Từ khóa:
già, cây, đá, ngoại thất, mặt tiền, cửa, ngoài trời, mặt đất
Tải lên:
2018-07-09
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
64.8″ × 48.3″
164.6cm × 122.7cm
Trung bình:
23.3″ × 17.4″
59.2cm × 44.2cm
Cao:
15.6″ × 11.6″
39.5cm × 29.5cm
Cực cao:
10.4″ × 7.7″
26.3cm × 19.6cm
Siêu cao:
7.8″ × 5.8″
19.7cm × 14.7cm
Cao cấp:
5.2″ × 3.9″
13.2cm × 9.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.