trẻ, đám đông, khuôn mặt trẻ, đám đông, khuôn mặt 6390 × 4254 (JPG, 2.5 MB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
6390 × 4254
Siêu điểm ảnh:
27.6 MP
Tác giả:
Karl Grobl, USAID
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
27183060
Từ khóa:
trẻ, đám đông, khuôn mặt
Được cập nhật:
2018-02-23. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
88.8″ × 59.1″
225.4cm × 150.1cm
Trung bình:
32″ × 21.3″
81.2cm × 54cm
Cao:
21.3″ × 14.2″
54.1cm × 36cm
Cực cao:
14.2″ × 9.5″
36.1cm × 24cm
Siêu cao:
10.7″ × 7.1″
27.1cm × 18cm
Cao cấp:
7.1″ × 4.7″
18cm × 12cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.