Độ phân giải:
3166 × 4750
Siêu điểm ảnh:
15.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
15038500
Từ khóa:
Son môi, người phụ nữ, mô hình ảnh, tóc vàng, thời trang, gương mặt, chân dung, trang điểm, hấp dẫn, đôi mắt
Được cập nhật:
2018-04-19. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
44″ × 66″
111.7cm × 167.6cm
Trung bình:
15.8″ × 23.8″
40.2cm × 60.3cm
Cao:
10.6″ × 15.8″
26.8cm × 40.2cm
Cực cao:
7″ × 10.6″
17.9cm × 26.8cm
Siêu cao:
5.3″ × 7.9″
13.4cm × 20.1cm
Cao cấp:
3.5″ × 5.3″
8.9cm × 13.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.