Độ phân giải:
2686 × 1800
Siêu điểm ảnh:
4.9 MP
Tác giả:
USCDCP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-02-21. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
Nhóm, Kenema, Sierra Leone, phụ nữ, tập trung, chuẩn bị bữa ăn
Điểm ảnh:
4834800 (≈4.9 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
37.3″ × 25″
94.8cm × 63.5cm
Trung bình:
13.4″ × 9″
34.1cm × 22.9cm
Cao:
9″ × 6″
22.7cm × 15.2cm
Cực cao:
6″ × 4″
15.2cm × 10.2cm
Siêu cao:
4.5″ × 3″
11.4cm × 7.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.