HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1714 × 1143
Siêu điểm ảnh:
2 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
1959102
Từ khóa:
người, bóng tối, hình bóng, cảnh quan, biển, Bãi biển, hoàng hôn, đám mây
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
23.8″ × 15.9″
60.5cm × 40.3cm
Trung bình:
8.6″ × 5.7″
21.8cm × 14.5cm
Cao:
5.7″ × 3.8″
14.5cm × 9.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.