PIXNIO »

Tên màu sắc: màu xanh denim
Màu thập lục phân: #4060a0
Màu RGB: 64 96 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.