PIXNIO /

Tên màu sắc: màu xanh denim Màu thập lục phân: #4060a0 Màu RGB: 64 96 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)