Độ phân giải:
1325 × 1089
Siêu điểm ảnh:
1.5 MP
Tác giả:
J. Owen-Rae, USAID
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-02-23. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
thực phẩm, phân phối, chương trình, các em học sinh, dinh dưỡng, thực phẩm, ăn trưa
Điểm ảnh:
1442925 (≈1.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
18.4″ × 15.1″
46.7cm × 38.4cm
Trung bình:
6.6″ × 5.4″
16.8cm × 13.8cm
Cao:
4.4″ × 3.6″
11.2cm × 9.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.