Nhiếp ảnh, ảnh studio, nội thất Nhiếp ảnh, ảnh studio, nội thất 4236 × 2382 (JPG, 524.8 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4236 × 2382
Siêu điểm ảnh:
10.3 MP
Tác giả:
Alexander Dummer
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-20. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
Nhiếp ảnh, ảnh studio, nội thất
Điểm ảnh:
10090152 (≈10.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
58.8″ × 33.1″
149.4cm × 84cm
Trung bình:
21.2″ × 11.9″
53.8cm × 30.3cm
Cao:
14.1″ × 7.9″
35.9cm × 20.2cm
Cực cao:
9.4″ × 5.3″
23.9cm × 13.4cm
Siêu cao:
7.1″ × 4″
17.9cm × 10.1cm
Cao cấp:
4.7″ × 2.6″
12cm × 6.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.