hoa trắng, hộp gỗ, vườn hoa trắng, hộp gỗ, vườn 1732 × 1162 (JPG, 502.5 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1732 × 1162
Siêu điểm ảnh:
2 MP
Tác giả:
PPD
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Ngày chụp:
2017:03:16 11:06:38
Được cập nhật:
2018-03-09. Tải lên: 3 years trước.
Từ khóa:
hoa trắng, hộp gỗ, vườn
Điểm ảnh:
2012584 (≈2 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
24.1″ × 16.1″
61.1cm × 41cm
Trung bình:
8.7″ × 5.8″
22cm × 14.8cm
Cao:
5.8″ × 3.9″
14.7cm × 9.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.