HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1833 × 1481
Siêu điểm ảnh:
2.8 MP
Tác giả:
PPD
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Hướng:
Bình thường
Ngày chụp:
2017:03:18 07:22:07
Được cập nhật:
2018-03-09. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
Blue bell Hoa, gần gũi, nhụy hoa, phấn hoa
Điểm ảnh:
2714673 (≈2.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
25.5″ × 20.6″
64.7cm × 52.2cm
Trung bình:
9.2″ × 7.4″
23.3cm × 18.8cm
Cao:
6.1″ × 4.9″
15.5cm × 12.5cm
Cực cao:
4.1″ × 3.3″
10.3cm × 8.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.