Độ phân giải:
2432 × 1824
Siêu điểm ảnh:
4.5 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-12-06
Từ khóa:
cánh hoa, tím hoa, mùa hè, thiên nhiên, Sân vườn, bóng tối, bóng tối, thảo mộc, cây, Hoa
Điểm ảnh:
4435968 (≈4.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
33.8″ × 25.3″
85.8cm × 64.3cm
Trung bình:
12.2″ × 9.1″
30.9cm × 23.2cm
Cao:
8.1″ × 6.1″
20.6cm × 15.4cm
Cực cao:
5.4″ × 4.1″
13.7cm × 10.3cm
Siêu cao:
4.1″ × 3″
10.3cm × 7.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.