nhỏ, palmetto nhỏ, palmetto 2481 × 1837 (JPG, 741 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2481 × 1837
Siêu điểm ảnh:
4.6 MP
Tác giả:
John Harvey
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
nhỏ, palmetto
Điểm ảnh:
4557597 (≈4.6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
34.5″ × 25.5″
87.5cm × 64.8cm
Trung bình:
12.4″ × 9.2″
31.5cm × 23.3cm
Cao:
8.3″ × 6.1″
21cm × 15.6cm
Cực cao:
5.5″ × 4.1″
14cm × 10.4cm
Siêu cao:
4.1″ × 3.1″
10.5cm × 7.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.