PIXNIO / Du lịch /

Peru, khảo cổ học, nền văn minh, cổ đại, hang động, lối vào, đá, đá, kiến trúc, cảnh quan


Miễn phí sử dụng
2840 × 1684
JPG
Peru, khảo cổ học, nền văn minh, cổ đại, hang động, lối vào, đá, đá, kiến trúc, cảnh quan
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Mẫu máy ảnh:
Google Pixel 4a
Màu:
Màu đầy đủ
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
4782560 (≈4.8 MP)
Tải lên:
2022-10-27