PIXNIO / ท่องเที่ยว /

เปรู, โบราณคดี, อารยธรรม, โบราณ, ถ้ำ, ทางเข้า, ร็อค, หิน, สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์


ใช้งานได้ฟรี
2840 × 1684
JPG
เปรู, โบราณคดี, อารยธรรม, โบราณ, ถ้ำ, ทางเข้า, ร็อค, หิน, สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์
อัลบั้ม:
ท่องเที่ยว
เมกะพิกเซล:
4.8 MP
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
รุ่นกล้องถ่ายภาพ:
Google Pixel 4a
สี:
สีเต็ม
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
4782560 (≈4.8 MP)
อัปโหลด:
2022-10-27