Độ phân giải:
1728 × 1296
Siêu điểm ảnh:
2.3 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
PNG
Tải lên:
2018-07-13
Từ khóa:
minh bạch, trừu tượng, tính nghệ thuật, chim, màu sắc, màu xanh lá cây, sáng tạo, trí tưởng tượng
Điểm ảnh:
2239488 (≈2.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
24″ × 18″
61cm × 45.7cm
Trung bình:
8.6″ × 6.5″
21.9cm × 16.5cm
Cao:
5.8″ × 4.3″
14.6cm × 11cm
Cực cao:
3.8″ × 2.9″
9.8cm × 7.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.