Độ phân giải:
1911 × 1361
Siêu điểm ảnh:
2.6 MP
Tác giả:
christels
Màu sắc hình ảnh:
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
PNG
Tải lên:
2018-06-15
Từ khóa:
minh bạch, nghệ thuật, mèo, động vật, màu đen, trắng, bản vẽ, đồ họa
Điểm ảnh:
2600871 (≈2.6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.5″ × 18.9″
67.4cm × 48cm
Trung bình:
9.6″ × 6.8″
24.3cm × 17.3cm
Cao:
6.4″ × 4.5″
16.2cm × 11.5cm
Cực cao:
4.2″ × 3″
10.8cm × 7.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.