Độ phân giải:
1824 × 1209
Siêu điểm ảnh:
2.2 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-26. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
ngọn lửa, khói, bóng tối, lửa trại, đốt, nhiệt, nguy hiểm
Điểm ảnh:
2205216 (≈2.2 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
25.3″ × 16.8″
64.3cm × 42.7cm
Trung bình:
9.1″ × 6″
23.2cm × 15.4cm
Cao:
6.1″ × 4″
15.4cm × 10.2cm
Cực cao:
4.1″ × 2.7″
10.3cm × 6.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.