nhà trắng, nơi cư trú nhà trắng, nơi cư trú 1175 × 680 (JPG, 111 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1175 × 680
Siêu điểm ảnh:
0.8 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
nhà trắng, nơi cư trú
Điểm ảnh:
799000 (≈0.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
16.3″ × 9.4″
41.5cm × 24cm
Trung bình:
5.9″ × 3.4″
14.9cm × 8.6cm
Cao:
3.9″ × 2.3″
9.9cm × 5.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.