Độ phân giải:
2694 × 1749
Siêu điểm ảnh:
4.8 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
4711806
Từ khóa:
đồng, nhân dân, đơn sắc, ngoài trời, nghệ thuật, tác phẩm điêu khắc, đầu, người đàn ông
Tải lên:
2018-07-06
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
37.4″ × 24.3″
95cm × 61.7cm
Trung bình:
13.5″ × 8.7″
34.2cm × 22.2cm
Cao:
9″ × 5.8″
22.8cm × 14.8cm
Cực cao:
6″ × 3.9″
15.2cm × 9.9cm
Siêu cao:
4.5″ × 2.9″
11.4cm × 7.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.