Độ phân giải:
4542 x 3003
Siêu điểm ảnh:
13.9 MP
Tác giả:
James Gathany, Judy Schmidt, USCDCP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
13639626
Từ khóa:
trẻ sơ sinh, trẻ em, tiêm phòng, bệnh, ngăn ngừa, tiêm phòng vắc xin
Được cập nhật:
2018-02-22. Tải lên: 3 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
63.1 x 41.7 in
160.2 x 105.9 cm
Trung bình:
22.7 x 15 in
57.7 x 38.1 cm
Cao:
15.1 x 10 in
38.5 x 25.4 cm
Cực cao:
10.1 x 6.7 in
25.6 x 17 cm
Siêu cao:
7.6 x 5 in
19.2 x 12.7 cm
Cao cấp:
5 x 3.3 in
12.8 x 8.5 cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.