HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4542 × 3003
Siêu điểm ảnh:
13.9 MP
Tác giả:
James Gathany, Judy Schmidt, USCDCP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Tốc độ màn trập:
1.00027s (14839/14835s)
Khẩu độ ống kính:
f/1.0 ()
Độ dài tiêu cự trong phim 35mm:
256mm
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-02-22. Tải lên: 4 years trước.
Từ khóa:
tiêm chủng, một, quan trọng, điều, cha mẹ, bảo vệ, childrens, sức khỏe
Điểm ảnh:
13639626 (≈13.9 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
63.1″ × 41.7″
160.2cm × 105.9cm
Trung bình:
22.7″ × 15″
57.7cm × 38.1cm
Cao:
15.1″ × 10″
38.5cm × 25.4cm
Cực cao:
10.1″ × 6.7″
25.6cm × 17cm
Siêu cao:
7.6″ × 5″
19.2cm × 12.7cm
Cao cấp:
5″ × 3.3″
12.8cm × 8.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.