Độ phân giải:
1920 × 1536
Siêu điểm ảnh:
3 MP
Tác giả:
Sufilana Alubino, USAID
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Được cập nhật:
2018-02-26. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
Cha, Malawi, nhìn thấy, tận mắt, thành công, dinh dưỡng, chương trình, điều trị, con gái
Điểm ảnh:
2949120 (≈3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.7″ × 21.3″
67.7cm × 54.2cm
Trung bình:
9.6″ × 7.7″
24.4cm × 19.5cm
Cao:
6.4″ × 5.1″
16.3cm × 13cm
Cực cao:
4.3″ × 3.4″
10.8cm × 8.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.