PIXNIO »

Tên màu sắc: trái đất
Màu thập lục phân: #a06040
Màu RGB: 160 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.