HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4252 × 2890
Siêu điểm ảnh:
12.5 MP
Tác giả:
Dr. Ray Butler, USCDCP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
12288280
Từ khóa:
gram, tích cực, vi khuẩn, bệnh lao, vi khuẩn
Được cập nhật:
2018-02-19. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
59.1″ × 40.1″
150cm × 102cm
Trung bình:
21.3″ × 14.5″
54cm × 36.7cm
Cao:
14.2″ × 9.6″
36cm × 24.5cm
Cực cao:
9.4″ × 6.4″
24cm × 16.3cm
Siêu cao:
7.1″ × 4.8″
18cm × 12.2cm
Cao cấp:
4.7″ × 3.2″
12cm × 8.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.