Tác giả:
Janice Carr, William L. Nicholson, Ph.D., Cal Welbourn, Ph.D., Gary R. Mullen, USCDCP
Màu sắc hình ảnh:
  • #000000
  • #202020
  • #404040
  • #606060
  • #808080
  • #a0a0a0
  • #c0c0c0
  • #e0e0e0
  • #f0f0f0
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-02-21. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
morphologic, tính năng, đã chết, thằn lằn, chân, cơm, ngoại ô, căn cứ
Điểm ảnh:
12288280 (≈12.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
59.1″ × 40.1″
150cm × 102cm
Trung bình:
21.3″ × 14.5″
54cm × 36.7cm
Cao:
14.2″ × 9.6″
36cm × 24.5cm
Cực cao:
9.4″ × 6.4″
24cm × 16.3cm
Siêu cao:
7.1″ × 4.8″
18cm × 12.2cm
Cao cấp:
4.7″ × 3.2″
12cm × 8.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.