chất tẩy rửa, kim loại cũ, chất tẩy rửa, kim loại cũ, 3264 × 2448 (JPG, 708.9 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3264 × 2448
Siêu điểm ảnh:
8.1 MP
Tác giả:
Georges Grondin
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
7990272
Từ khóa:
chất tẩy rửa, kim loại cũ,
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
45.3″ × 34″
115.1cm × 86.4cm
Trung bình:
16.3″ × 12.2″
41.5cm × 31.1cm
Cao:
10.9″ × 8.2″
27.6cm × 20.7cm
Cực cao:
7.3″ × 5.4″
18.4cm × 13.8cm
Siêu cao:
5.4″ × 4.1″
13.8cm × 10.4cm
Cao cấp:
3.6″ × 2.7″
9.2cm × 6.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.