HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2613 × 3900
Siêu điểm ảnh:
10.4 MP
Tác giả:
Titus Tscharntke
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
10190700
Từ khóa:
tác phẩm điêu khắc bằng đồng, kết cấu
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
36.3″ × 54.2″
92.2cm × 137.6cm
Trung bình:
13.1″ × 19.5″
33.2cm × 49.5cm
Cao:
8.7″ × 13″
22.1cm × 33cm
Cực cao:
5.8″ × 8.7″
14.7cm × 22cm
Siêu cao:
4.4″ × 6.5″
11.1cm × 16.5cm
Cao cấp:
2.9″ × 4.3″
7.4cm × 11cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.