Độ phân giải:
3381 × 2254
Siêu điểm ảnh:
7.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-12-11
Từ khóa:
đường phố, đường, sọc, nhựa đường, vỉa hè, tường, gạch, bề mặt, Hoa văn
Điểm ảnh:
7620774 (≈7.7 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
47″ × 31.3″
119.3cm × 79.5cm
Trung bình:
16.9″ × 11.3″
42.9cm × 28.6cm
Cao:
11.3″ × 7.5″
28.6cm × 19.1cm
Cực cao:
7.5″ × 5″
19.1cm × 12.7cm
Siêu cao:
5.6″ × 3.8″
14.3cm × 9.5cm
Cao cấp:
3.8″ × 2.5″
9.5cm × 6.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.