Độ phân giải:
5372 × 3586
Siêu điểm ảnh:
19.6 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
19263992
Từ khóa:
mặt trời mọc, Bình minh, hoàng hôn, Chạng vạng, nước, Bãi biển, Đại dương, đám mây
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
74.6″ × 49.8″
189.5cm × 126.5cm
Trung bình:
26.9″ × 17.9″
68.2cm × 45.5cm
Cao:
17.9″ × 12″
45.5cm × 30.4cm
Cực cao:
11.9″ × 8″
30.3cm × 20.2cm
Siêu cao:
9″ × 6″
22.7cm × 15.2cm
Cao cấp:
6″ × 4″
15.2cm × 10.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.