Độ phân giải:
6016 × 4016
Siêu điểm ảnh:
24.6 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Tải lên:
2018-12-03
Từ khóa:
Bride, phụ nữ, bouquet, thiên nhiên, Lễ kỷ niệm, Hoa, chi tiết
Điểm ảnh:
24160256 (≈24.6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
83.6″ × 55.8″
212.2cm × 141.7cm
Trung bình:
30.1″ × 20.1″
76.4cm × 51cm
Cao:
20.1″ × 13.4″
50.9cm × 34cm
Cực cao:
13.4″ × 8.9″
34cm × 22.7cm
Siêu cao:
10″ × 6.7″
25.5cm × 17cm
Cao cấp:
6.7″ × 4.5″
17cm × 11.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.