PIXNIO /

Tên màu sắc: bùn xanh Màu thập lục phân: #606000 Màu RGB: 96 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)