Độ phân giải:
3849 × 2587
Siêu điểm ảnh:
10.1 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
SONY
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Chế độ phơi sáng:
Bằng tay
Chế độ đo sáng:
Đo sáng trung bình ưu tiên vùng trung tâm
Điểm ảnh:
9957363
Từ khóa:
bướm, côn trùng, thiên nhiên, invertebrate, động vật hoang dã, lá, bướm đêm
Được cập nhật:
2018-03-27. Tải lên: 11 months trước.
GPS location (decimal):
Vĩ độ:42.417957
Kinh đô:8.45952
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
53.5″ × 35.9″
135.8cm × 91.3cm
Trung bình:
19.2″ × 12.9″
48.9cm × 32.9cm
Cao:
12.8″ × 8.6″
32.6cm × 21.9cm
Cực cao:
8.6″ × 5.7″
21.7cm × 14.6cm
Siêu cao:
6.4″ × 4.3″
16.3cm × 11cm
Cao cấp:
4.3″ × 2.9″
10.9cm × 7.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.