bắp cải, bướm, Hoa bắp cải, bướm, Hoa 2816 × 2112 (JPG, 248.2 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2816 × 2112
Siêu điểm ảnh:
6 MP
Tác giả:
Perlick Laura, USFWS
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-02-08. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
bắp cải, bướm, Hoa
Điểm ảnh:
5947392 (≈6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
39.1″ × 29.3″
99.3cm × 74.5cm
Trung bình:
14.1″ × 10.6″
35.8cm × 26.8cm
Cao:
9.4″ × 7″
23.8cm × 17.9cm
Cực cao:
6.3″ × 4.7″
15.9cm × 11.9cm
Siêu cao:
4.7″ × 3.5″
11.9cm × 8.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.