Tác giả:
Karney Lee, USFWS
Màu sắc hình ảnh:
  • #608080
  • #606080
  • #404040
  • #406060
  • #606060
  • #606040
  • #8080a0
  • #202020
  • #404060
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-02-13. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
Pintails, tuyết, egrets, chim, bờ biển
Điểm ảnh:
6012000 (≈6.1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
41.7″ × 27.8″
105.8cm × 70.7cm
Trung bình:
15″ × 10″
38.1cm × 25.5cm
Cao:
10″ × 6.7″
25.4cm × 17cm
Cực cao:
6.7″ × 4.5″
16.9cm × 11.3cm
Siêu cao:
5″ × 3.3″
12.7cm × 8.5cm
Cao cấp:
3.3″ × 2.2″
8.5cm × 5.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.