HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5152 × 3220
Siêu điểm ảnh:
16.9 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
16589440
Từ khóa:
Condor, chim, chim, động vật, lông vũ, thiên nhiên, động vật hoang dã, mỏ
Tải lên:
2018-07-01
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
71.6″ × 44.7″
181.8cm × 113.6cm
Trung bình:
25.8″ × 16.1″
65.4cm × 40.9cm
Cao:
17.2″ × 10.7″
43.6cm × 27.3cm
Cực cao:
11.4″ × 7.2″
29.1cm × 18.2cm
Siêu cao:
8.6″ × 5.4″
21.8cm × 13.6cm
Cao cấp:
5.7″ × 3.6″
14.5cm × 9.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.