đen, cormorant, đá, nước đen, cormorant, đá, nước 1035 × 1500 (JPG, 73.6 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1035 × 1500
Siêu điểm ảnh:
1.6 MP
Tác giả:
Kramer Gary, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
1552500
Từ khóa:
đen, cormorant, đá, nước
Được cập nhật:
2018-02-10. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
14.4″ × 20.8″
36.5cm × 52.9cm
Trung bình:
5.2″ × 7.5″
13.1cm × 19.1cm
Cao:
3.5″ × 5″
8.8cm × 12.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.