HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3729 × 2797
Siêu điểm ảnh:
10.6 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2019-01-14
Từ khóa:
hoàng hôn, nước, cảnh quan, núi, đám mây, tuyết, hồ nước, Bình minh
Điểm ảnh:
10430013 (≈10.6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
51.8″ × 38.8″
131.6cm × 98.7cm
Trung bình:
18.6″ × 14″
47.4cm × 35.5cm
Cao:
12.4″ × 9.3″
31.6cm × 23.7cm
Cực cao:
8.3″ × 6.2″
21cm × 15.8cm
Siêu cao:
6.2″ × 4.7″
15.8cm × 11.8cm
Cao cấp:
4.1″ × 3.1″
10.5cm × 7.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.