HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4754 × 3169
Siêu điểm ảnh:
15.3 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
15065426
Từ khóa:
tuyết, phong cảnh, thiên nhiên, bầu trời, núi, mùa đông, Hồ
Tải lên:
2018-06-26
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
66″ × 44″
167.7cm × 111.8cm
Trung bình:
23.8″ × 15.8″
60.4cm × 40.2cm
Cao:
15.8″ × 10.6″
40.3cm × 26.8cm
Cực cao:
10.6″ × 7″
26.8cm × 17.9cm
Siêu cao:
7.9″ × 5.3″
20.1cm × 13.4cm
Cao cấp:
5.3″ × 3.5″
13.4cm × 8.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.