HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4820 × 3214
Siêu điểm ảnh:
15.7 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
15491480
Từ khóa:
chi nhánh, chi nhánh, sinh thái học, mưa, Thiên nhiên, cây thông, cây, lá
Tải lên:
2019-01-06
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
66.9″ × 44.6″
170cm × 113.4cm
Trung bình:
24.1″ × 16.1″
61.2cm × 40.8cm
Cao:
16.1″ × 10.7″
40.8cm × 27.2cm
Cực cao:
10.7″ × 7.1″
27.2cm × 18.1cm
Siêu cao:
8″ × 5.4″
20.4cm × 13.6cm
Cao cấp:
5.4″ × 3.6″
13.6cm × 9.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.