Độ phân giải:
6230 × 4154
Siêu điểm ảnh:
26.3 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2019-09-03
Từ khóa:
mùa thu, thời tiết xấu, chi nhánh, mưa, waterdrops, chi nhánh, mùa đông, cây, Thiên nhiên, đơn sắc
Điểm ảnh:
25879420 (≈26.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
86.5″ × 57.7″
219.8cm × 146.5cm
Trung bình:
31.2″ × 20.8″
79.1cm × 52.8cm
Cao:
20.8″ × 13.8″
52.7cm × 35.2cm
Cực cao:
13.8″ × 9.2″
35.2cm × 23.4cm
Siêu cao:
10.4″ × 6.9″
26.4cm × 17.6cm
Cao cấp:
6.9″ × 4.6″
17.6cm × 11.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.