Độ phân giải:
3575 × 5362
Siêu điểm ảnh:
19.5 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-07-23
Từ khóa:
Flora, lá, cỏ, gạo, lĩnh vực, thực vật, thực phẩm, đồng cỏ, cỏ
Điểm ảnh:
19169150 (≈19.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
49.7″ × 74.5″
126.1cm × 189.2cm
Trung bình:
17.9″ × 26.8″
45.4cm × 68.1cm
Cao:
11.9″ × 17.9″
30.3cm × 45.4cm
Cực cao:
7.9″ × 11.9″
20.2cm × 30.3cm
Siêu cao:
6″ × 8.9″
15.1cm × 22.7cm
Cao cấp:
4″ × 6″
10.1cm × 15.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.